ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Sportovní traumatologie

Vzhledem k působení všech lékařů naší ambulance i na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK FN v Praze Motole, jsme s pacienty s úrazy způsobenými sportovními aktivitami v denním kontaktu (letité zkušenosti s judem od místní úrovně až po reprezentaci). Úrazy dětí jsou odlišné od poranění dospělých a často vyžadují zcela jiný léčebný přístup. Našim cílem je včasná diagnostika s navazující adekvátní léčbou, aby pacient v případě vhodnosti operace neztrácel zbytečným procedurami cenný čas i finanční prostředky. Naopak, v případě postižení léčitelného konzervativně tuto léčbu urychlit, zminimalizovat bolesti a časnou funkční léčbou vrátit sportovce k původním aktivitám. Rádi vyjdeme vstříct i lidem, kteří následkem úrazů vzniklým v mládí při aktivním sportu trpí závažnými bolestivými stavy často spojenými s degenerativním onemocněním kloubů- artrózou (viz ortopedie).  Konzervativní léčbu včetně fyzikální léčby provádíme v nakší ortopedické ambulanci+ v laserovém centru, operace pak bez zbytečného časové zprodlení ve FN Motol, od roku 2008 i v artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun. 

 


Prevence a konzultace 

 • prohlídky vrcholových i aktivních sportovců + potvrzení registrací
 • vyšetření studentů sportovních škol 
 • vyšetření a konzultace rekreačních sportovců z hlediska prevence přetížení pohybového aparátu
 • doporučení vhodných aktivit po úrazech, při degenerativních postiženích
 • konzultace typů kloubní výživy ev. injekční aplikace (kys.hyaluronové, kondic.plazmy)
 • konzultace operační léčby úrazů pohybového aparátu a jejich následků
 • konzultace "second opinion" 

Konzervativní léčba 

 • vyšetření pohybového ústrojí vč. páteře s navržením následné léčby 
 • posouzení a zhodnocení bolestivých stavů s navržením následné léčby
 • ultrazvukové (sonografické) vyšetření měkkých tkání a kloubů
 • léčba preartróz a degenerativního postižení pohybového aparátu (chondropatie, artróza)
 • léčba entezopatií/nemocí z přetížení (tenisový loket, ostruha paty, zánět Achil.šlachy)
 • optimální analgetická farmakologická léčba, vč.preskripce
 • aplikace obstřiků lokálními anestetiky a  kortikosteroidy
 • léčba hyaluronovou kyselinou (HA)
 • léčba kondiciovanou plazmou (PRP,ACP,Cellurar Matrix, Tropocells)
 • léčba laserem (HIL,HILT), léčba rázovou vlnou(RSW)
 • magnetoterapie, léčebný ultrazlvuk, elektroléčba
 • kineziotaping, vč.provedení
 • posouzení jizev s navržením postupu jejich léčby  

Operační léčba   

 • artroskopická operativa všech kloubů (koleno, rameno, hlezno …)
 • řešení komplikovaných poúrazových stavů pohybového aparátu
 • korekční osteotomie osových deformit dolní a horní končetiny
 • operace nemocí z přetížení (tenisový loket, Achil šlalchy …)
 • operace úžinových syndromů (karpální tunel …)
 • dětská traumatologie v plné šíři
 • dospělá traumatologie 

 


 Artroskopická operativa

Kolenní kloub

 • ošetření menisků (sešití, částečné odstraní, úplné odstranění, transplantace )
 • ošetření kloubní chrupavky (abraze, mikrofraktury, transplantace)
 • odstranění volných tělísek, přerušení pliky
 • centrace čéšky/ operace při nestabilitě čéšky
 • náhrady zkřížených vazů (předního, zadního)
 • odstranění zmnožené výstelky (tzv.synovektomie)
 • korekční operace v okolí kolenního kloubu (tzv.osteotomie)

                Ramenní kloub

 • subakromiální dekomprese
 • stabilizace kloubu (po opakovaném vykloubení ramena)
 • sešití rotátorové manžety
 • řešení defektů hlavice pažní kosti
 • operace šlachy dlouhé hlavy bicepsu (přerušení, přesazení)
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • uvolnění hybnosti kloubu (tzv.zmrzlé rameno)   

               Hlezenní kloub

 • ošetření chrupavčitých defektů
 • stabilizace kloubu (plastika postranního vazu)
 • odstranění výrůstků s uvolněním hybnosti kloubu
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • ztužení kloubu (artrodéza)