ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Magnetoterapie

Pulzní elektromagnetoterapie je v současnosti poměrně rozšířenou metodou. Léčebné účinky magnetu jsou známy po staletí. Název je odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetit (oxid želaznato-želizitý) těžil. Již Hippokrates  přikládal magnetit na povrch těla za účelem léčby bolestivých stavů, hojení ran a otoků kloubů. Prvé přístroje generující pulzní magnetické pole byly  v naší zemi vyvinuty v 80.letech prim. MUDr. Jiří Chvojkou a MUDr. Jiřím Jeřábkem. V malé míře se magnetoterapeutických účinků využívá formou bodových magnetů - náramky, pití zmagnetizované vody a dalších způsobů. Nejrozšířenější formou magnetoterapie je tzv. pulzní magnetoterapie.

 

Lidské tělo je zdrojem slabého elektromagnetického pole, které reaguje na zemské magnetické pole.  U pulzních magnetických polí tedy pravděpodobně dochází k interakci s organismem. Působení slabého magnetického pole má na organismus příznivý vliv. V lidské tkáni se vlivem pulzního elektromagnetického pole indukují slabé elektrické proudy a tkáň je prostoupena magnetickým polem rovnoměrně.  Ionty, které jsou obsaženy v buňkách a v koloidních systémech, jsou magneticky ovlivnitelné, což způsobuje aktivizaci každé buňky. Při onemocněních dochází ke změnám povrchových potenciálů buněk oproti normálním hodnotám. Aplikací magnetického pole s vhodnými parametry dochází k cílené distribuci energie ve tkáni. Tím dochází ke zvýšení aktivity povrchu buněk zvýšením membránového potenciálu, vnitrobuněčné potenciály se srovnávají. V těle dochází k regeneraci funkčních částí a orgánů. Elektrický potenciál buněčné membrány normální buňky je 90 mV, postižené buňky 30 mV a stimulované buňky až 120 mV. Výše uvedené pozitivní účinky pulzního magnetického pole se projeví v případě, že magnetické pole, kterému je organismus vystaven, má přesně definované parametry, kterým se říká biotropní parametry. K léčebným účelům se využívají magnetická pole s nízkými kmitočty (pro každé onemocnění jsou parametry v přístroji již předdefinované).

 


 

Účinky pulzního magnetického pole na tkáň:

  • vasodilatační efekt- zlepšení prokrvení, zlepšení hojení
  • myorelaxační účinek- uvolnění kosterního svalstva (křečí, spasmů ….. )
  • analgetický účinek- tlumení bolesti (indukované proudy blokují nervová vlákna vedoucí od místa bolesti přes míchu do mozku)
  • účinek proti otoku- souvisí s urychlením látkové výměny
  • protizánětlivé působení- dochází ke zvýšení produkce antioxidantů
  • ovlivnění látkové výměny buněk-zlepšení prostupnosti buněčné membrány
  • zrychlení regeneračního procesu – souvisí se zlepšením prokrvování, prokázáno u kostí i měkkých tkání
  • zvýšení fagocytózy (schopnost pohlcení pevné částice z prostředí do buňky, v tomto případě se jedná o pohlcení škodliviny)

                           

                                

 

Přístroj: BTL-4820SL COMBI PREMIUM

S použitím FMFTM technologie (cílené magnetické pole) může BTL magnetoterapie snadno sdílet běžný prostor (lehátko nebo křeslo) s ostatními léčebnými zařízeními, a to bez vlivu na obsluhu. Aplikátory jsou navíc jako jediné vybaveny generátorem stacionárního magnetického pole. Kombinace dynamického pulzního a stacionárního magnetického pole je vhodná pro akutní stádia a zánětlivé indikace.Kotoučové aplikátory používáme především pro končetiny, zatímco velké solenoidy pro terapii v oblasti trupu.

 

Link: http://www.btl.cz/produkty-fyzioterapie-magnetoterapie