ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Námi nabízené služby

Ortopedie a sportovní traumatologie

Lékaři naší ambulance jsou absolventy českých i zahraničních prestižních kurzů (USA, Německo, Rakousko, Španělsko) a držiteli certifikátů v následujících oborech: artroskopie všech kloubů , sportovní traumatologie, endoprotetika nosných kloubů vč. revizních operací, operace deformit končetin a nohy, vrozených i získaných vad pohybového ústrojí vč. vrozené dysplazie kyčelního kloubu a skolióz. Vzhledem k působení nás všech i na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK FN v Praze Motole nabízíme dětem i dospělým pacientům konzervativní a operační léčbu odpovídající nejnovějším poznatkům. Z fakultní nemocnice jsme zvyklí jakýkoli nově vzniklý či déle přetrvávající problém (i při závažném nálezu) dořešit, popřípadě zajistit následnou léčbu i na jiných specializovaných ambulantních či lůžkových pracovištích. Operace provádíme hlavně ve FN Motol, od roku 2008 i v artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun. Čtěte dál

Centrum pro léčbu artrózy

Našim pacientům nabízíme konzultace, podrobné vyšetření a řešení problému podle stupně postižení kloubu a tíže degenerativních změn. Jako jedno z mála pracovišť jsme schopni nabídnout komplexní léčbu artrózy (cílené vyšetření, předpis chondroprotektiv/SYSADOA a nesteroidních antirevmatik/analgetik odpovídajících nejnovějším vědeckým poznatkům, provádět účinnou fyzikální léčbu, aplikovat kyselinu hyaluronovou, kondiciovanou plazmu, provést kompletní artroskopické ošetření kloubu, srovnat osu dolní končetiny, transplantovat náhradu kloubní chrupavky (Chondrotissue, HyaloFast, CaReS, ACI), až jako finální řešení implantovat kloubní náhrady na předním klinickém pracovišti a v případě jejího opotřebení problém sami dořešit. Čtěte dál

Laserové centrum

Léčba vysokovýkonovým laserem (HIL, HILT) představuje efektivní léčbu bez vedlejších účinků, která může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla, často již po první aplikaci přináší úlevu od bolesti. Umožňuje též léčbu širokého spektra indikací od akutních kožních a svalových poranění až po hluboko uložené kloubní degenerace. Navazujeme na 22-leté zkušenosti laserové terapie chirurgické ambulance MUDr. E. Šťastného st., HIL terapii provozujeme ihned po uvedení na český trh. Čtěte dál

Centrum pro aplikaci kondiciované plasmy

Tato moderní léčebná metoda je zaměřena na ovlivnění degenerativních kloubních onemocnění a chronických bolestivých stavů- hlavně artrózy a nemocí z přetížení: tendopatií a entezopatií. Využíváme 3 systémy lišící se množstvím účinných elementů (metodu A-PRP: RegenLab-Zafax, ACP: Arthrex, Tropocells: EasyMed), dále nejúčinnější a ve světě nejpopulárnější přípravek- směs kondiciované krevní plazmy s kyselinou hyaluronovou (A-PRP + HA all in one tzv.: Cellular Matrix, RegenLab-Zafax). Ceny jsou závislé na velikosti kloubu, ošetřované ploše v případě měkkých tkání a metodě separace a získání plazmy. Máme zkušenosti z klinických studií s aplikací kmenových buněk z kostní dřeně, problematiku umíme seriózně vysvětlit ve vztahu k platné legislativě. Tuto metodu využíváme s velmi dobrým efektem od roku 2008. Čtěte dál