ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Léčba kondiciovanou plasmou

Využití autologní kondiciované plazmy obohacené o trombocyty (ACP - autologous conditioned plasma) vyvinutou americkou společností  Arthrex  jsme po dobrých klinických výsledcích studií zavedli na poliklinice I.P.Pavlova v roce 2010. Jedná se o nažloutlou tekutinu získanou odstředěním(centrifugací) 15 ml vlastní krve obohacené o krevní destičky s jejich růstovými faktory a dalšími působky, které se účastní hojivých a regeneračních procesů. Destičky se uvnitř cév krevního oběhu vyskytují v neaktivní formě, avšak dostanou-li se mimo cévní řečiště, okamžitě se aktivují a začnou produkovat látky bílkovinné povahy (růstové faktory: PDGF AB a BB, TGF beta 1 + beta 2, IGF, EGF, VEGF, bFGF). Tím je nastartován proces hojení v daném místě.


Autologní kondiciovaná plazma je s úspěchem aplikována při postižení úponů svalů, šlach, kostí a dokonce i kloubní chrupavky s cílem jejího hojení či zpomalení degenerativního procesu (artrózy). V korektivní dermatologii přispívá k omlazení kůže, ošetření jizev po akné, ošetření strií, hojení chronických ran či k léčbě ztráty vlasů. Vždy je použita vlastní krev, jedná se tedy o metodu bezpečnou, bez omezení věkové hranice a bez rizika alergické reakce. Z vlasních několikaletých zkušeností s metodou ACP jsme zjistili, že k výraznému zlepšení či plnému vymizení potíží došlo u plných 65% pacientů a 25% pacientů popisovalo zlepšení částečné. Pochopitelně žádný léčebný způsob není účinný stoprocentně, také v naší sestavě máme cca 8-10% pacientů, kterým aplikace ACP pomohla pouze minimálně nebo vůbec nepomohla.

Od jara 2015 používáme i novější A-PRP systém (RegenLab-Švýcarsko), který zajišťuje stejně dokonalou sterilitu, navíc umožňuje lepší kontrolu kvality připravené plasmy, ev. částečné změny její koncentrace. S úspěchem podle výsledků prvních odborných prací zahraničních autorů od roku 2014 kombinujeme aplikaci kondiciované plazmy s kyselinou hyaluronovou, od května 2015 pak v rámci jedné injekce tzv. Cellular Matrix (PRP+HA, Regenlab-Švýcarsko). Máme dobré zkušenosti i se systémem Tropocells PRP (EstarMedical-Izrael, EasyMed).


Indikace aplikace kondiciované plazmy

 • artróza kolen I.,II. a II./III. stupně, artróza jiných velkých kloubů
 • ložiskové poúrazové defekty kloubní chrupavky
 • osteochondrosis  dissecans (odloučení chrupavky s kostí z kloubního povrchu)
 • porušení kloubní chrupavky I. - III. stupně dle Ficata (tzv.:chondromalácie)
 • nehnisavé akutní a chronické záněty šlach a vazů
 • onemocnění úponů šlach a vazů, tzv.entezopatií  (např. tenisový loket, golfový loket, bolesti Achillovy šlachy a jejího úponu)
 • částečné natržení úponů svalů (rotátorová manžeta aj.)
 • podpora hojení vazů, svalů a šlach po úrazech
 • podpora hojení po operacích (artroskopiích, plastikách vazů, sešití šlach)

Kontraindikace

 • užívání léků prodlužujících krevní srážení (Warfarin, Clexane, Xarelto...)
 • některá hematologická onemocnění
 • infekční zánět kloubu, měkkých tkání 
 • metoda není vhodná při vysokém stupni artrózy

Účinky kondiciované autologní plazmy

 • působí proti zánětu
 • urychluje hojivé procesy
 • zabraňuje přechodu onemocnění do chronického stádia
 • významně  přispívá k regeneraci a reparaci poškozených tkání

Co dělat, když chcete léčbu podstoupit? Nejprve je třeba absolvovat vyšetření, které provede odborný lékař v naší ambulanci. Pokud nebudou zjištěny žádné kontraindikace, lze začít s léčbou. V den aplikace je nutné dodržovat vydatný pitný režim (2,5 litru/den), vynechat mastná jídla a alkohol (5 hodin před aplikací nic nejíst).

Jak a kde se provádí vlastní příprava a aplikace kondiciované plazmy? Celá procedura se provádí ambulantně. Pacientovi je odebráno 10-15 ml žilní krve, která je následně zpracována v centrifuze, kde se odseparuje krevní plazma bohatá na krevní destičky+růstové faktory. Tato nažloutlá vrstva je nasáta do aplikační stříkačky a tím oddělena od nepotřebných červených krvinek. Obohacená krevní plasma je poté aplikována běžnou injekční jehlou do postižené tkáně (kloubu) za dodržení aseptickýc kautel.

Jaké jsou výhody a nevýhody této metody? Jedná se o léčbu látkami tělu vlastními, nehrozí tedy alergické reakce nebo jiné nežádoucí  účinky, které se mohou projevit při aplikaci léků. Při odběru a aplikaci je používán systém, který minimalizuje riziko infekční komplikace. Provedení celé léčby v rámci jediné návštěvy ambulance trvá maximálně i s odběrem 15 minut. Na rozdíl od jiných metod není s odebranou krví nikterak manipulováno. Podle několikaletých zkušeností, které v ČR již máme, je účinnost léčby vysoká. Nevýhodou používání této metody je její cena. Jedná se o nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jak často je vhodné kondiciovanou plazmu při artróze či poškozené kloubní chrupavce aplikovat? Njpřínosnější jsou 3-6 aplikací s odstupem jednoho týdne, případně po třech měsících ještě jedna aplikace (dle závažnosti postižení). U pokročilých artróz, kde defekt zasahuje celou tloušťku chrupavky, nelze regeneraci chrupavky očekávat. V takovém případě je nutná transplantace chrupavky, popřípadě implantace endoprotézy. Zmiňovaná metoda je efektivní proti bolesti a zánětu, proto je její použití výhodné i u pacientů, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou nebo nechtějí implantaci endoprotézy podstoupit. Za určitých podmínek ji lze aplikovat také u pacientů, kteří užívají Warfarin.

Jaká je algoritmus aplikací u úponových bolestí a u chronických zánětů úponů, šlach a svalů (Achilova šlacha, tenisový loket ...)? Popřípadě u poúrazových stavů? Zde se frekvence aplikací liší, ideální jsou 3 aplikace s odstupem jednoho týdne. Dle řady studií je efekt ještě přínosnější než u podání do kloubů a to i u chronických forem onemocnění. 

 Jak se liší a jaké má výhody aplikace směsi kondicované plazmy s kyselinou hyaluronovou (tzv.Cellular Marix)?  Krom separačního gelu navíc obsahuje 2 ml přirozené nezasíťované fermentované kyseliny hyaluronové (1550 kDA) o hustotě 20 mg/ml (celkem 40 mg). Poskytuje 4 ml materiálu (PRP+HA), který se pomocí jednoho kroku připraví z pouhých 4 ml autologní krve. Okamžitě vytváří pro buňky přátelskou síť kyseliny hyaluronové, ve které jsou rozprostřeny krevní destičky. Má podstatně vyšší viskozitu než u jednotlivé aplikace PRP, tím má i podstatně vyšší potenciál pro delší dobu trvání efektu a uvolnění růstových faktorů v kloubu vč. pozitivního vlivu na migraci a diferenciaci buněk. Doporučují se max. 3 aplikace po 2 týdnech nebo 2. aplikace po 6 týdnech a 3.aplikace po 6 měsících od prvé.   

            

 • A-PRP (platelet rich plasma): RegenLab, Švýcarsko
 • Cellular Matrix (PRP + HA): RegenLab, Švýcarsko
 • Tropocells PRP: EstarMedical, Israel
 • ACP (autologous conditioned plasma): Arthrex, USA

 

Link:

 https://www.regenlab.com/regenkit-prp/?lang=cs

 https://www.regenlab.com/corporate/

 http://www.tropocells.cz/tropocells-plus/

 https://www.arthrex.com/resources/animation/z5DJQTOXdEy0dwE2LZN7CQ/acp-autologous-conditioned-plasma