ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Sonografie, dětské kyčle

Vyšetření dětských kyčlí

 Časnou diagnostiku vývojové dysplazie kyčelních kloubů poskytujeme v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví  metodou "trojího síta" ve věku: 1.vyšetření- do 3 týdnů od narození, 2.vyšetření- mezi 6. a 9. týdnem a 3.vyšetření- mezi 3. a 4. měsícem života kojence. Jedná se o klinické a sonografické (ultrazvukové) vyšetření obou kyčelních kloubů, které v naší ambulanci provádí vždy ortoped se specializovaným kurzem sonografie dětských kyčlí na 2 kvalitních certifikovaných přístrojích s uložením obrazové dokumentace v přístroji a v lékařské kartě dítěte. Vyšetření i případné léčebné pomůcky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Je-li diagnostikován závažný nález, pacient je doporučen k hospitalizaci na distrakční a případnou operační léčbu. Vzhledem k personálnímu obsazení naší ambulance je velkou výhodou úzká návaznost na motolské klinické pracoviště s včasným vyřešením daného nálezu.  

 

Vyšetření měkkých tkání a kloubů

Dále standardně provádíme sonografické vyšetření měkkých tkání - podkoží, svalové tkáně, všech kloubů- především ramena a kolena. Pod ultrazvukovou kontrolou jsme schopni do kloubů vpravovat léčivo(obstřik s kortikoidy), popřípadě látky zpomalující progrresi artrózy (kyselinu hyaluronovou, kondiciovanou plazmu). Všichni lékaři našeho pracoviště jsou držiteli certifikátu o absolvování odborného kurzu sonografiie v ortopedii.

 

Diagnostické ultrazvuky pracují s frekvencemi 3–10 MHz a generují bezbolestný akustický puls, který se šíří rychlostí zvuku v daném prostředí a při dopadu se část jeho energie odrazí. Krystal pak detekuje odrazy signálu a určí velikost echa, z časového zpoždění pak hloubku odrazu. Tím získáváme velmi přesný obraz anatomických struktur kyčelního kloubu.

 

Přístroj: Mindray DP-7, Mindray DP-50