ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Laseroterapie (LLLT)

Název laseru je původně zkratkou pro „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, tj. zesilování světla stimulovanou emisí záření. Jedná se o zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření. Jeho princip spočívá v přeměně dodávané energie na světlo. Přenáší velké množství energie, která se při dopadu mění hlavně na teplo. Vhodnou optikou ho lze soustředit do nepatrného bodu o průměřu řádově setin milimetru. Světlo je pohlcováno buňkami, kde energie fotonů vyvolává fotochemické změny podobné fonosyntetickým procesům u rostlin. Mitochondrie v buňkách jsou stimulovány k výrobě ATP (adenosintrifosfátu) a je podpořen buněčný metabolismus. Oba tyto efekty vedou ke snížení léčebné doby. Prokazatelně se zrychluje hojení ran a jizev, klinické výzkumy dokládají účinnost u zánětů šlach a kloubů, kožních onemocnění a řady dalších indikací. Neinvazivní terapie nezpůsobuje bolest, poranění či zarudnutí - kvůli tomu také hovoříme o "studeném" laseru, laserovém záření nízké intenzity (LLLT)

 


 

  Laserové záření nízké intenzity (low level laser terapy, LLLT)


I přes existenci vysokovýkonových laserů (HIL), které rutinně používáme v rámci laserového centra, mají "studené" lasery v medicíně stále významné místo. Díky finančně nákladnému a pečlivě zvolenému plošnému aplikátoru (tzv. laserové sprše) lze účelně ošetřit plochu až 25-50 cm2. Sprcha je tvořena 13 diodami modrého světla o vlnové délce 470nm, 4 diodami červeného spektra o vlnové délce 685nm a 4 infračerveného 830 nm.  Tento typ laseru na našem pracovišti v současné době volíme u kožních afekcí nebo povrchněji uložených ortopedických postižení. U méně přístupných hlouběji uložených tkáňových změn upřednostňujeme vyskovýkonový laser(HIL), popřípadě kombinaci rázové vlny s laserovou sprchou. 

Efekt laseru:

 • biostimulační- fotochemický (zvýšení syntézy ATP v mitochondriích, zvýšená replikace DNA …)
 • hojivý, protizánětlivý, protibolestivý (analgetický), tepelný                     
 • neovaskularizace, rozšíření cév (vazodilatce)
 • regenerace, zlepšení metabolismu (zvýšená utilizace cukrů a kyslíku v tkáních)
 • protibakteriální, protivirový

 

Hlavní indikace:

 • Poranění měkkých tkání- kůže, podkoží, vazů, svalů (hematomy, otoky)
 • Entezopaptie (tenisový loket, entezopatie Achillovy šlachy, ostruha kosti patní… )
 • Bolestivé rameno (impingement syndrom, poranění rotátorové manžety, burzitida ...)
 • Úžinové syndromy (sy.karpálního tunelu, piriformis sy.- bolestivá hýždě ...)
 • Záněty a postižení nervů - neuralgie, neuritidy
 • Čerstvé, subakutní a chronické jizvy (keloidní i málo pevné)
 • Kožní záněty- dermatitidy, folikulitidy, chronické ekzémy (kontaktní, seboroický …)
 • Herpes zoster, herpes simplex, lichen planus, sklerodermie, senilní atrofie
 • Čerstvé rány, popáleniny, nehojící se defekty
 • Padání vlasů (alopecie všech typů)
 • Lupénka, akné,hypopigmentace

 


 

Aplikace: Je doporučeno 10-15 aplikací 3x týdně. Paprsek je aplikován vždy velkoplošně laserovou sprchou (25-50 cm2). Biostimulační laseroterapii zdravotní pojišťovny nehradí.

                                

Přístroj: BTL-4820SL COMBI PREMIUM + kombinovaná sprcha 4x200 IR + 4x50 R 1000mW, třída laseru: 3B.

Link: http://www.btl.cz/produkty-fyzioterapie-laserova-terapie