ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Dětská ortopedie

Vzhledem k působení lékařů naší ambulance i na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK FN v Praze Motole jsme schopni ošetřit i děti a mladé dospělé pacienty do 18.roku života. Ortopedické diagnózy a úrazy dětí jsou odlišné od poranění dospělých a často vyžadují zcela jiný léčebný přístup. Z fakultní nemocnice jsme zvyklí jakýkoli nově vzniklý či déle přetrvávající problém (i při závažném nálezu) vyřešit, popřípadě zajistit následnou léčbu i na jiných specializovaných ambulantních či lůžkových pracovištích. Operační léčbu provádíme v dětské části FN Motol.

Konzervativní léčba 

 • vyšetření pohybového ústrojí vč. páteře 
 • vyšetření bolestí zad vč. skolióz a kyfóz
 • posouzení a zhodnocení bolestivých stavů s navržením následné léčby
 • preventivní vyšetření dětského kyčelního kloubu, vč. ultrazvuku (sonografie)
 • ultrazvukové (sonografické) vyšetření měkkých tkání a kloubů
 • léčba aseptických kostních nekróz
 • podologie (problematika deformit nohy) vč .problematiky ortopedických vložek  
 • posouzení jizev s navržením postupu jejich léčby / laserová terapie, vč.provedení 
 • optimální farmakologická léčba, vč.preskripce
 • léčba hyaluronovou kyselinou
 • kineziotaping, vč.provedení
 • konzultace „second opinion“

Operační léčba   

 • artroskopická operativa všech kloubů (koleno, rameno, hlezno …)
 • dětská traumatologie v plné šíři
 • řešení komplikovaných poúrazových stavů pohybového aparátu
 • korekční osteotomie osových deformit dolní a horní končetiny
 • řešení následků aseptických kostních nekróz
 • operace dětského kyčelního kloubu
 • operační léčení vrozených a získaných vad nohy
 • problematika infektů kostí a kloubů 
 • chirurgickou léčbu nádorů pohybového ústrojí
 • chirurgie nohy a ruky
 • operace skolióz 

Artroskopická operativa

Kolenní kloub

 • ošetření menisků (sešití, částečné odstraní, úplné odstranění, transplantace )
 • ošetření kloubní chrupavky (abraze, mikrofraktury, transplantace)
 • odstranění volných tělísek, přerušení pliky
 • centrace čéšky/ operace při nestabilitě čéšky
 • náhrady zkřížených vazů (předního, zadního)
 • odstranění zmnožené výstelky (tzv.synovektomie)
 • korekční operace v okolí kolenního kloubu (tzv.osteotomie)  
 

Ramenní kloub

 • subakromiální dekomprese
 • stabilizace kloubu (po opakovaném vykloubení ramena)
 • sešití rotátorové manžety
 • řešení defektů hlavice pažní kosti
 • operace šlachy dlouhé hlavy bicepsu (přerušení, přesazení)
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • uvolnění hybnosti kloubu (tzv.zmrzlé rameno)   

Hlezenní kloub

 • ošetření chrupavčitých defektů
 • stabilizace kloubu (plastika postranního vazu)
 • odstranění výrůstků s uvolněním hybnosti kloubu
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • ztužení kloubu (artrodéza)