ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Operační léčba

Lékaři naší ambulance jsou absolventy českých i zahraničních prestižních kurzů (USA, Německo, Rakousko, Španělsko) a držiteli certifikátů v následujících oborech: artroskopie všech kloubů , sportovní traumatologie, endoprotetika nosných kloubů vč. revizních operací, operace deformit končetin a nohy, vrozených i získaných vad pohybového ústrojí vč. vrozené dysplazie kyčelního kloubu a skolióz. Vzhledem k působení nás všech i na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK FN v Praze Motole nabízíme dětem i dospělým pacientům konzervativní a operační léčbu odpovídající nejnovějším poznatkům. Z fakultní nemocnice jsme zvyklí jakýkoli nově vzniklý či déle přetrvávající problém (i při závažném nálezu) dořešit, popřípadě zajistit následnou léčbu i na jiných specializovaných ambulantních či lůžkových pracovištích. Operace provádíme hlavně ve FN Motol, od roku 2008 i v artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun.

 

 • artroskopická operativa všech kloubů (koleno, rameno, hlezno …)
 • náhrady velkých kloubů vč.revizních operací (kyčel, koleno …)
 • řešení komplikovaných poúrazových stavů pohybového aparátu
 • korekční osteotomie osových deformit dolní a horní končetiny
 • řešení následků aseptických kostních nekróz
 • operace dětského kyčelního kloubu
 • operační léčení vrozených a získaných vad nohy
 • operace nemocí z přetížení (tenisový loket, Achil. šlachy …)
 • operace úžinových syndromů (karpální tunel …)
 • chirurgickou léčbu nádorů pohybového ústrojí
 • dětská traumatologie v plné šíři
 • dospělá traumatologie
 • chirurgie ruky
 • operace skolióz  

 


 

Artroskopická operativa 

        Kolenní kloub

 • ošetření menisků (sešití, částečné odstraní, transplantace)
 • ošetření kloubní chrupavky (abraze, mikrofraktury, transplantace)
 • odstranění volných tělísek, přerušení pliky
 • centrace čéšky/ operace při nestabilitě čéšky
 • náhrady zkřížených vazů (předního, zadního)
 • odstranění zmnožené výstelky (tzv.synovektomie)
 • korekční operace v okolí kolenního kloubu (tzv.osteotomie)  

        Ramenní kloub

 • subakromiální dekomprese
 • stabilizace kloubu (po opakovaném vykloubení ramena)
 • sešití rotátorové manžety
 • řešení defektů hlavice pažní kosti
 • operace šlachy dlouhé hlavy bicepsu (přerušení, přesazení)
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • uvolnění hybnosti kloubu (tzv.zmrzlé rameno)   

        Hlezenní kloub

 • ošetření chrupavčitých defektů
 • stabilizace kloubu (plastika postranního vazu)
 • odstranění výrůstků s uvolněním hybnosti kloubu
 • odstranění volných tělísek a zmnožené výstelky
 • ztužení kloubu (artrodéza)