ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

O nás

          Ortopedie Šťastný s.r.o. vznikla v březnu 2013 a plynule navázala na Ortopedii MUDr. Jiřího Zyky (založena v roce 1993, poliklinika Kartouzská). Pracovní tým ambulance tvoří 4 lékaři působící na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK v Motole a v artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun.

 

     Lékaři jsou absolventy českých i zahraničních kurzů (USA, Německo, Rakousko, Španělsko) a držiteli certifikátů v následujících oborech: artroskopie všech kloubů vč. ramena, sportovní traumatologie, endoprotetika nosných kloubů včetně revizních operací, operace deformit končetin a nohy, vrozených i získaných vad pohybového ústrojí vč. vrozené dysplazie kyčelního kloubu a skolióz.  Na základě bohatých klinických zkušeností nabízíme dětem i dospělým pacientům konzervativní a operační léčbu odpovídající nejnovějším poznatkům.

 

     Metody fyzikální léčby začleněné do Laserového centra umožňují urychlené řešení bolestivých stavů bez zbytečné časové prodlevy. Naše přístrojové patří k nejkvalitnějším a svými parametry k nejlepším nabízeným na našem i evropském trhu. Aby léčba byla účinná, chceme vždy garantovat poctivý přístup, tedy maximální výkon v dostatečném časovém intervalu.

 

 

Centrum pro léčbu artrózy - zahrnuje konzultace, podrobné vyšetření a řešení problému podle stupně postižení kloubu a tíže degenerativních změn. Jako jedno z mála pracovišť jsme schopni nabídnout komplexní léčbu artrózy (cílené vyšetření, předpis chondroprotektiv/SYSADOA a nesteroidních antirevmatik/analgetik odpovídajících nejnovějším vědeckým poznatkům, provádět účinnou fyzikální léčbu, aplikovat kyselinu hyaluronovou,  kondiciovanou plazmu, provést kompletní artroskopické ošetření kloubu, srovnat osu dolní končetiny, transplantovat náhradu kloubní chrupavky (Chondrotissue, HyaloFast,CaReS, ACI), až jako finální řešení implantovat kloubní náhrady na předním klinickém pracovišti a v případě jejího opotřebení problém sami dořešit.

 

Centrum pro aplikaci kondiciované plasmy - tato moderní doplňková  metoda je zaměřena na ovlivnění degenerativních kloubních onemocnění a chronických bolestivých stavů- hlavně artrózy a nemocí z přetížení: tendopatií a entezopatií. Využíváme 3 systémy lišící se množstvím účinných elementů (metodu A-PRP: RegenLab-Zafax, ACP: Arthrex, Tropocells: EasyMed), dále nejúčinnější a ve světě nejpopulárnější přípravek- směs kondiciované krevní plazmy s kyselinou hyaluronovou ( tzv.: Cellular Matrix, RegenLab-Zafax). Ceny jsou závislé na velikosti kloubu, ošetřované ploše v případě měkkých tkání a metodě separace a získání plazmy. Máme zkušenosti z klinických studií s aplikací kmenových buněk z kostní dřeně, problematiku umíme seriózně vysvětlit ve vztahu k platné legislativě. Tuto metodu využíváme s velmi dobrým efektem od roku 2008.   

  

Laserové centrum - terapie vysokovýkonovým laserem (HIL, HILT) představuje efektivní léčbu bez vedlejších účinků, která může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla, často již po první aplikaci přináší úlevu od bolesti. Umožňuje též léčbu širokého spektra indikací od akutních kožních a svalových poranění až po hluboko uložené kloubní degenerace. Navazujeme na 22-leté zkušenosti laserové terapie chirurgické ambulance MUDr. E. Šťastného st., HIL terapii provozujeme ihned po uvedení na český trh. 

 

Radiální rázová vlna (RSW) - generuje mechanické pulzy, které působí protizánětlivě, hojivě- ulevují od bolestí a vrací správnou funkci postižených tkání. Jako jedno z mála pracovišť provádíme velmi účinnou a v Čechách stále vzácnou kombinaci radiální rázové vlny s vysokovýkonovou laseroterapií .