ORTOPEDIE ŠŤASTNÝ

Ortopedie

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Vzhledem k působení lékařů naší ambulance i na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK FN v Praze Motole jsme schopni ošetřit pacienty všech věkových skupin, vč. operační léčby. Z fakultní nemocnice jsme zvyklí jakýkoli nově vzniklý či déle přetrvávající problém (i při závažném nálezu) vyřešit, popřípadě zajistit následnou léčbu i na jiných specializovaných ambulantních či lůžkových pracovištích. Operace provádíme hlavně ve FN Motol, od roku 2008 i v artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun.

 


                                            

 Konzervativní léčba 

 • vyšetření pohybového ústrojí vč. páteře s navržením následné léčby 
 • vyšetření bolestí zad vč. následné konzervativní léčby
 • posouzení a zhodnocení bolestivých stavů s navržením následné léčby
 • preventivní vyšetření dětského kyčelního kloubu, vč. ultrazvuku (sonografie)
 • ultrazvukové (sonografické) vyšetření měkkých tkání a kloubů
 • léčba artrózy a degenerativního postižení pohybového aparátu
 • léčba entezopatií/nemocí z přetížení (tenisový loket, ostruha paty, zánět Achil.šlachy)
 • podologie (problematika deformit nohy) vč. následné konzervativní léčby, předpis ortopedických vložek  
 • posouzení stavu osteoporózy s navržením vhodného vyšetření a léčby
 • posouzení jizev s navržením postupu jejich léčby / laserová terapie, vč.provedení 
 • optimální farmakologická léčba, vč.preskripce
 • aplikace obstřiků s kortikosteroidy
 • léčba hyaluronovou kyselinou
 • léčba kondiciovanou plazmou
 • kineziotaping, vč.provedení
 • konzultace "second opinion"

 


Operační léčba   

 • náhrady velkých kloubů (kyčel, koleno …) vč.revizních operací
 • řešení komplikovaných poúrazových stavů pohybového aparátu
 • artroskopická operativa všech kloubů (koleno, rameno, hlezno …)
 • korekční osteotomie osových deformit dolní a horní končetiny
 • řešení následků aseptických kostních nekróz
 • operace dětského kyčelního kloubu
 • operační léčení vrozených a získaných vad nohy
 • operace nemocí z přetížení (tenisový loket, Achil šlalchy …)
 • operace úžinových syndromů (karpální tunel …)
 • problematika infektů kostí a kloubů 
 • chirurgickou léčbu nádorů pohybového ústrojí
 • chirurgie nohy a ruky
 • dětská traumatologie v plné šíři
 • dospělá traumatologie
 • operace skolióz